Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
soigner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chăm sóc, săn sóc, chăm chút
  • Soigner son enfant
   chăm sóc con
 • chữa (bệnh)
  • Soigner son foie
   chữa bệnh gan
 • làm cẩn thận; trau chuốt
  • Soigner son travail
   làm cẩn thận công việc của mình
  • Soigner son style
   trau chuốt lời văn
 • (thân mật) chú ý đến, trông coi
  • Soignez-le bien, pas d'indulgence
   anh phải trông coi nó, đừng có dung túng
Related search result for "soigner"
Comments and discussion on the word "soigner"