Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stunt
/stʌnt/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự làm cằn cỗi, sự làm còi cọc
 • người còi cọc, con vật còi cọc
ngoại động từ
 • chặn lại không cho phát triển, làm cằn cỗi, làm còi cọc
danh từ
 • (thông tục) sự cố gắng kỳ công, sự cố gắng tập trung
 • cuộc biểu diễn phô trương
 • trò quảng cáo
  • stunt article
   vật loè loẹt để quảng cáo
nội động từ
 • (thông tục) biểu diễn nhào lộn
ngoại động từ
 • biểu diễn nhào lộn bằng (máy bay...)
Related search result for "stunt"
Comments and discussion on the word "stunt"