Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
traverse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • thanh ngang, then ngang
  • Traverse d'entretoisement
   thanh xà ngang, dầm ngang
 • (đường sắt) tà vẹt
  • Traverse d'aiguille
   tà vẹt ghi
  • Traverse en U renversé
   tà vẹt lòng máng úp
  • Traverse rectangulaire
   tà vẹt dạng súc vuông
  • Traverse non injectée
   tà vẹt không bơm tẩm
  • Traverse métallique rivée
   tà vẹt kim loại tán rivê
  • Traverse créosotée
   tà vẹt tẩm crêôzôt
  • Traverse à bords plats
   tà vẹt gờ phẳng
  • Traverse jumelée
   tà vẹt ghép cặp
  • Traverse de joint
   tà vẹt chỗ nối ray
  • Traverse en béton armé
   tà vẹt bê-tông cốt sắt
 • (tiếng địa phương) đường tắt, lối tắt
  • Prendre la traverse
   đi lối tắt
 • (từ cũ; nghĩa cũ) trở ngại, khó khăn
  • chemin de traverse
   đường tắt, lối tắt
  • à la traverse
   (từ cũ; nghĩa cũ) nghiêng, lệch
  • de traverse
   (từ cũ; nghĩa cũ) ngang
Related search result for "traverse"
Comments and discussion on the word "traverse"