Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
vermeil
Jump to user comments
tính từ
 • đỏ chót
  • Lèvres vermeilles
   môi đỏ chót
 • hồng hào
  • Teint vermeil
   nước da hồng hào
danh từ giống đực
 • bạc mạ vàng
  • Service en vermeil
   bộ đồ bằng bạc mạ vàng
Related words
Related search result for "vermeil"
Comments and discussion on the word "vermeil"