Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
visitation
/,vizi'teiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đi thăm, sự đến thăm, sự thăm hỏi, sự thăm viếng
  • visitation of the sick
   sự đi thăm người bệnh (của giáo sĩ)
 • sự thanh tra, sự kiểm tra (của giám mục, trong địa phận mình)
 • (động vật học) sự di trú ồ ạt và bất thường (của chim, thú...)
 • (nghĩa bóng) thiên tai, tai hoạ
  • the cholera is a terrible visitation
   bệnh tả là một tai hoạ lớn
 • (tôn giáo) sự trừng phạt
  • to die by visitation of God
   chết do sự trừng phạt của Chúa
 • (tôn giáo) phúc trời ban cho, lộc thánh
 • (thông tục) sự ngồi chơi thăm hỏi quá lâu
Related words
Related search result for "visitation"
Comments and discussion on the word "visitation"