Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
enfermer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhốt
  • Enfermer un cheval
   nhốt ngựa;
  • Enfermer un fou
   nhốt người điên
 • cất giấu
  • Enfermer les ornements
   cất giấu đồ trang sức
 • bao quanh
  • Enfermer de murs un terrain
   xây tường bao quanh đám đất
 • (từ cũ; nghĩa cũ) chứa đựng, bao hàm
  • Passage qui enferme deux erreurs
   đoạn văn có (chứa đựng) hai chỗ sai
  • enfermer le loup dans la bergerie
   nuôi ong tay áo
Related words
Related search result for "enfermer"
Comments and discussion on the word "enfermer"