Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ordinaire
Jump to user comments
tính từ
 • thường, thông thường, bình thường
  • Jour ordinaire
   ngày thường
  • Langage ordinaire
   ngôn ngữ thông thường
 • tầm thường
  • Homme ordinaire
   người tầm thường
  • évêque ordinaire
   giám mục địa phận
danh từ giống đực
 • cái thông thường, cái bình thường
  • Sortir de l'ordinaire
   khác thường
 • món ăn hằng ngày
  • Un bon ordinaire
   món ăn hằng ngày ngon
 • (quân sự) nhóm quân nhân chung bếp ăn
 • giám mục địa phận
  • à l'ordinaire; comme à l'ordinaire
   theo thường lệ
  • d'ordinaire
   thường thường
  • ordinaire de la messe
   kinh thường kỳ (không thay đổi theo buổi lễ)
Related search result for "ordinaire"
Comments and discussion on the word "ordinaire"