Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
emporter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • mang đi
  • Emporter sa valise
   mang va li đi
 • chiếm
  • Emporter une position
   chiếm một vị trí
 • Làm (cho) chết
  • La fièvre l'emporta
   cơn sốt làm nó chết
 • cướp đi, hớt đi
  • Le boulet lui emporta la jambe
   viên đạn đã hớt mất của anh ta một chân
 • thúc đẩy, kích thích
  • Les passions nous emportent
   dục vọng kích thích chúng ta
 • thắng, được
  • Emporter l'avantege
   được lợi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) bao hàm
  • Devoir qui emporte un droit
   nhiệm vụ bao hàm một quyền lợi
  • autant en emporte le vent
   như bị gió cuốn sạch, sạch trụi
  • emporter la pièce
   (từ cũ, nghĩa cũ) nói chua chát, nói cay độc
  • emporter le morceau
   (thân mật) thắng lợi; được
  • l'emporter sur
   thắng, hơn
  • le diable m'emporte; que le diable m'emporte
   ma bắt tôi đi (nếu tôi không giữ lời hứa)
  • que le diable vous emporte
   trời tru đất diệt anh đi
  • se laisser emporter à
   bị lôi cuốn
  • Se laisser emporter à la colère
   bị lôi cuốn vào cơn nóng giận
Related words
Related search result for "emporter"
Comments and discussion on the word "emporter"