Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
abroad
/ə'brɔ:d/
Jump to user comments
phó từ
 • ở nước ngoài, ra nước ngoài
  • to live abroad
   sống ở nước ngoài
  • to go abroad
   đi ra nước ngoài
 • khắp nơi, đang truyền đi khắp nơi
  • there is a runmour abroad that...
   khắp nơi đang có tin đồn rằng...
  • the schooimaster is abroad
   việc học hành bây giờ đang trở thành phổ biến
 • ngoài trời (đối với trong nhà)
  • life abroad is very healthy
   sống ở ngoài trời tốt cho sức khoẻ
 • (thông tục) nghĩ sai, nhầm, tưởng lầm
  • to be all abroad
   nghĩ sai hoàn toàn, hoàn toàn lầm lẫn
IDIOMS
 • from abroad
  • từ nước ngoài
   • these machines were brought from abroad
    những chiếc máy này mang từ nước ngoài vào
Related words
Related search result for "abroad"
Comments and discussion on the word "abroad"