Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
aspirer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hít vào
  • Aspirer et expirer
   hít vào và thở ra
  • "Il ouvrait les narines pour aspirer les bonnes odeurs de la campagne" (Flaub.)
   anh ta mở lỗ mũi ra mà hít hương vị đồng quê vào
 • hút vào
 • phát âm bật hơi
nội động từ
 • cầu mong, khao khát
  • Le bonheur auquel j'aspire
   niềm hạnh phúc mà tôi khao khát
  • Aspirer aux honneurs
   khao khát danh vọng
Related words
Related search result for "aspirer"
Comments and discussion on the word "aspirer"