Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
assaut
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự tấn công, sự xung kích
  • Résister aux violents assauts de l'ennemi
   chống trả những đợt tấn công mãnh liệt của địch
  • Vagues d'assaut
   những đợt xung phong
  • Donner l'assaut au retranchement ennemi
   tấn công vào vị trí phòng ngự của địch
  • A l'assaut!
   Xung phong!
 • sự đua tranh, cuộc đấu
  • Assaut de boxe
   cuộc đấu quyền Anh
  • Faire assaut d'esprit
   đấu trí
  • Asseau
Related search result for "assaut"
Comments and discussion on the word "assaut"