Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
assidu
Jump to user comments
tính từ
 • siêng năng, chuyên cần
  • Un employé assidu
   một viên chức siêng năng
  • Assidu à sa tâche
   làm việc chuyên cần
 • luôn luôn ở bên cạnh
  • Un médecin assidu auprès d'un malade
   người thầy thuốc luôn luôn ở bên cạnh người bệnh
 • đều đặn
  • Présence assidue
   sự có mặt đều đặn
Related search result for "assidu"
Comments and discussion on the word "assidu"