Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bicher
Jump to user comments
nội động từ
 • (thông tục) được, đúng
  • ça biche
   được đấy
 • sướng lắm
  • J'ai ma permission, je biche
   tôi được phép rồi, sướng lắm!
Related search result for "bicher"
Comments and discussion on the word "bicher"