Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
baiser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hôn
  • Baiser la main
   hôn tay
 • (thơ ca) vỗ
  • L'onde baise le rivage
   nước vỗ bờ
 • (thông tục) ăn nằm với, ngủ với
 • (ngôn ngữ nhà trường; tiếng lóng, biệt ngữ) hiểu
  • baiser les pieds (la poussière des pieds) de quelqu'un
   khúm núm, quỵ lụy ai
  • baiser la terre
   lạy sát đất
danh từ giống đực
 • cái hôn
  • Un baiser sur la joue
   cái hôn lên má
  • baiser de Judas
   cái hôn của kẻ phản bội
  • baiser de paix
   cái hôn hòa giải
Related search result for "baiser"
Comments and discussion on the word "baiser"