Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
carré
Jump to user comments
tính từ
 • vuông
  • Table carrée
   cái bàn vuông
 • dứt khoát; thẳng thừng
  • Refus carré
   sự từ chối thẳng thừng
  • Etre carré en affaires
   dứt khoát trong việc giao dịch
  • racine carrée
   (toán học) căn bậc hai
  • tête carré
   (thân mật) người bướng bỉnh
danh từ giống đực
 • hình vuông; ô vuông; miếng vuông
  • Un carré d'un mètre de côté
   một hình vuông mỗi cạnh một mét
  • Carrés d'un papier
   ô vuông trên giấy kẻ
  • Carré de choux
   ô trồng cải, luống cải
  • Un carré de papier
   miếng giấy vuông
 • khăn vuông
  • Porter un carré de soie imprimée
   trùm khăn vuông bằng lụa in hoa
 • (giải phẫu) cơ vuông
  • Carré pronateur
   cơ sấp vuông
 • (quân sự) trận thế hình vuông
 • quân cờ, hạt lựu
  • Lard taillé en carrés
   mỡ thái quân cờ
 • (đánh bài) bộ bốn con, thiên khai, tứ tử
  • Un carré d'as
   bộ bốn con át
 • (toán học) bình phương
 • (hàng hải) phòng ăn sĩ quan (trên tàu)
 • (ngành in) cỡ giấy 45 x 56 cm
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) học sinh năm thứ hai (ở các trường lớn)
Related search result for "carré"
Comments and discussion on the word "carré"