Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
carreau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • gạch vuông, gạch carô; nền lát gạch vuông
 • ô vuông
  • Etoffe à carreaux
   vải ô vuông
  • Mettre un croquis au carreau
   thu phóng một hình vẽ theo ô vuông
 • (đánh bài) hoa rô; con rô
  • Un as de carreau
   con át rô
 • (kỹ thuật) giũa vuông
 • kính cửa
  • Encore un carreau de cassé à la fenêtre
   lại một kính cửa sổ bị vỡ
 • bàn là thợ may
 • (sử học) mũi tên (có) đầu bốn cạnh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nệm vuông
  • demeurer (rester) sur le carreau
   bị giết; bị thương nặng
  • mettre le coeur sur le carreau
   nôn, mửa
  • se garder (se tenir) à carreau
   (thân mật) cảnh giác; giữ gìn cẩn thận
Related search result for "carreau"
Comments and discussion on the word "carreau"