Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
conscience
Jump to user comments
danh từ
 • lương tâm
  • bad (evil, guiltry) conscience
   lương tâm tốt, lương tâm trong sạch
IDIOMS
 • a clear conscience laught at false accusations; a clear conscience is a sure card
  • lương tâm trong sạch thì chẳng sợ ai nói ra nói vào; cây ngay chẳng sợ chết đứng
 • conscience clause
  • điều khoản trong một đạo luật tôn trọng lương tâm những người liên can
 • conscience money
  • tiền nộp vì lương tâm cắn rứt; tiền trả lại vì lương tâm cắn rứt
 • for consicience' sake
  • vì lương tâm
 • the freedom (liberty) of conscience
  • tự do tín ngưỡng
 • to get something off one's conscience
  • giũ sạch điều gì khỏi lương tâm; yên tâm không băn khoăn thắc mắc về điều gì
 • to go against one's conscience
  • làm trái với lương tâm
 • a good conscience is a constant feast; a good conscience is a soft pillow
  • lòng thanh thản ăn ngon ngủ yên
 • to have something on one's conscience
  • có điều gì băn khoăn day dứt trong lương tâm
 • to have the conscience to so (say) something
  • có gan (dám) làm (nói) cái gì
 • in all conscience
  • (thông tục) chắc chắn; thành thật, hết lòng
 • to make something a matter of conscience
  • coi cái gì là có bổn phận phải làm
 • the pricks (twinges, qualms, worm) of conscience
  • (xem) prick (twinge, qualm, worm)
 • to speak (tell) one's conscience
  • nói thẳng, nói hết những ý nghĩ của mình không giấu giếm gì cả
Related words
Related search result for "conscience"
Comments and discussion on the word "conscience"