Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
couverture
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chăn, mền
 • mái nhà
 • bìa (sách, vở), giấy bọc (sách...)
 • lớp bọc, lớp phủ
  • Couverture de chocolat
   lớp bọc sôcôla (ngoài kẹo)
 • (nghĩa bóng) vỏ bọc, danh nghĩa
  • Sous couverture de
   dưới danh nghĩa là, lấy cớ là
 • (kinh tế) tài chánh sự bảo đảm thanh toán; tiền bảo đảm
 • (quân sự) bố cục phòng vệ
  • plantes de couverture
   (nông nghiệp) cây phủ đất
  • tirer la couverture à soi
   giành phần hơn
Related search result for "couverture"
Comments and discussion on the word "couverture"