Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
depth
/depθ/
Jump to user comments
danh từ
 • chiều sâu, bề sâu, độ sâu; độ dày
  • the depth of a river
   chiều sâu của con sông
  • a well five meters in depth
   giếng sâu năm mét
  • atmospheric depth
   độ dày của quyển khí
 • (từ lóng) sự sâu xa, tính thâm trầm (của tư tưởng...); tầm hiểu biết, năng lực, trình độ
  • a man of great depth
   người có trình độ hiểu biết sâu
  • to be out of one's depth
   (nghĩa bóng) bị ngợp; quá năng lực; không với tới được; quá tầm hiểu biết
  • to be beyond one's depth
   quá khả năng, quá sức mình
 • chỗ sâu, chỗ thầm kín, đáy, chỗ tận cùng
  • in the depth of one's hear
   trong thâm tâm, tận đáy lòng
  • in the depth(s) of winter
   giữa mùa đông
  • in the depths of depair
   trong cơn tuyệt vọng
  • a cry from the depths
   tiếng kêu từ đáy lòng
 • (số nhiều) vực thẳm
Related words
Related search result for "depth"
Comments and discussion on the word "depth"