Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
empêcher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ngăn trở, cản trở, làm trắc trở
  • Empêcher un mariage
   làm trắc trở một cuộc hôn nhân
 • (từ cũ, nghĩa cũ) làm ngượng nghịu, làm lúng túng
  • n'empêche que
   tuy nhiên, không vì thế mà
Related search result for "empêcher"
Comments and discussion on the word "empêcher"