Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
embaucher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tuyển dụng, thuê (công nhân)
 • (thân mật) dụ, kéo
  • Embaucher des électeurs
   dụ cử tri
  • Embaucher un soldat de l'armée ennemie
   dụ một người lính trong bộ đội địch
danh từ
 • người tuyển dụng công nhân
Related words
Related search result for "embaucher"
Comments and discussion on the word "embaucher"