Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
flatteur
Jump to user comments
tính từ
 • nịnh hót
 • làm cho thích, làm vui
  • Des sons flatteurs
   những âm thanh vui tai
 • tôn vẻ đẹp lên
  • Portrait flatteur
   bức chân dung tôn vẻ đẹp lên
 • (từ cũ, nghĩa cũ) lừa dối
  • Illusion flatteur
   gương nịnh mặt
danh từ giống đực
 • kẻ nịnh hót
Related search result for "flatteur"
Comments and discussion on the word "flatteur"