Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gauchir
Jump to user comments
nội động từ
 • vênh đi
  • Planche qui gauchit
   tấm ván vênh đi
 • (từ cũ; nghĩa cũ) đi trệch đường (nghĩa đen) nghĩa bóng
ngoại động từ
 • làm vênh
  • Gauchir un battant de porte
   làm vênh cánh cửa
 • (nghĩa bóng) bóp méo
  • Gauchir un fait
   bóp méo một sự kiện
Related words
Related search result for "gauchir"
Comments and discussion on the word "gauchir"