Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
honneur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • danh dự
  • Défendre l'honneur de quelqu'un
   bảo vệ danh dự của ai
 • vinh dự, niềm vinh dự; người làm rạng danh
  • Avoir l'honneur de parler
   có vinh dự được nói
  • Être l'honneur de sa famille
   làm rạng danh gia đình
 • danh tiết, trinh tiết (của người phụ nữ)
 • (số nhiều) công danh, danh vọng
  • à tout seigneur tout honneur
   địa vị nào vinh dự ấy
  • champ d'honneur
   xem champ
  • cour d'honneur
   sân chính (trong cung điện)
  • cri d'honneur
   (hàng hải) tiếng chào hoan hô (của thủy thủ)
  • dame d'honneur
   (từ cũ; nghĩa cũ) thị nữ, thể nữ
  • demoiselle d'honneur
   xem demoiselle
  • derniers honneurs
   lễ viếng người chết
  • en l'honneur de
   để chào mừng
  • en l'honneur de quel saint?
   về vấn đề gì thế? nhân dịp gì thế?
  • en tout bien honneur
   xem bien
  • être en honneur
   được hoan nghênh, được ca tụng, được cảm phục
  • faire honneur à
   làm vinh dự cho, làm vẻ vang cho
  • faire honneur à quelqu'un d'une chose
   tặng ai cái gì
  • faire honneur à sa signature
   giữ lời cam kết
  • faire honneur à un repas
   ăn thật thà, không làm khách
  • faire les honneurs de sa table
   mời khách ăn ở nhà mình
  • faites-moi l'honneur de
   xin cho phép tôi được
  • faux honneur
   hư vinh
  • garçon d'honneur
   xem garçon
  • garde d'honneur
   xem garde
  • homme d'honneur
   người luôn luôn giữ lời hứa
  • honneur à... !
   hoan hô...!
  • honneur de la guerre
   xem guerre
  • honneurs funèbres
   tang lễ trọng thể
  • honneurs militaires
   (quân sự) lễ bồng súng chào
  • ma parole d'honneur
   xin lấy danh dự mà cam đoan
  • mettre en honneur
   biểu dương
  • parole d'honneur
   lời hứa danh dự
  • piquer quelqu'un d'honneur
   gợi cho ai là vì danh dự mà làm
  • place d'honneur
   chỗ ngồi danh dự
  • point d'honneur
   thể diện
  • pour l'honneur
   chỉ vì danh dự (không vì tiền tài hay điều gì khác)
  • prix d'honneur
   phần thưởng danh dự
  • ranger à l'honneur
   (hàng hải) đi sát bên cạnh
  • Ranger à l'honneur un autre navire
   đi sát bên cạnh một tàu khác
  • rendre les honneurs
   bồng súng chào
  • se faire honneur de quelque chose
   khoe là vì mình mà có điều gì
  • se piquer d'honneur
   vì danh dự mà cương quyết làm để thành công
  • sur l'honneur; sur mon honneur
   xin lấy danh dự mà thề
Related search result for "honneur"
Comments and discussion on the word "honneur"