Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
imposer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đánh thuế
  • Imposer une marchandise
   đánh thuế một món hàng
 • bắt phải (chịu); áp đặt
  • Imposer de dures conditions à l'adversaire
   áp đặt những điều kiện nghiệt ngã cho đối phương
  • Imposer silence
   bắt phải im lặng, bịt miệng
  • Imposer le respect
   khiến phải kính nể
 • imposer les mains+ (tôn giáo) đặt tay lên để ban phúc (cho ai)
  • imposer une page
   (ngành in) lên trang
nội động từ
 • (từ cũ; nghĩa cũ) làm cho phải kính nể
  • Sa fermeté impose
   tính cương nghị của ông ta làm cho mọi người phải kính trọng
 • (từ cũ; nghĩa cũ) lừa phỉnh
  • Imposer à quelqu'un
   lừa phỉnh ai
  • en imposer
   buộc phải kính nể; bắt phải phục tùng
Related words
Related search result for "imposer"
Comments and discussion on the word "imposer"