Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
knight
/nait/
Jump to user comments
danh từ
 • hiệp sĩ (thời trung cổ ở Châu âu)
 • người được phong tước hầu (ở Anh)
 • (sử học), (Anh) đại biểu (của một) hạt (ở nghị viện) ((cũng) knight of the shire)
 • kỵ sĩ (trong quân đội cổ La mã)
 • (đánh cờ) quân cờ "ddầu ngựa"
IDIOMS
 • knight bachelor
  • hiệp sĩ thường (chưa được phong tước)
 • knight commander
  • hiệp sĩ đã được phong tước
 • knight of the brush
  • (đùa cợt) hoạ sĩ
 • knight of the cleaver
  • (đùa cợt) người bán thịt
 • knight of the fortune
  • kẻ phiêu lưu, kẻ mạo hiểm
 • knight of industry
  • tay đại bợm
 • knight of the knife
  • (từ cổ,nghĩa cổ), (đùa cợt) kẻ cắp
 • knight of the needle (shears, thimble)
  • (từ cổ,nghĩa cổ), (đùa cợt) thợ may
 • knight of the pencil (pen, quill)
  • (đùa cợt) nhà văn; nhà báo
 • knight of the pestle
  • (từ cổ,nghĩa cổ) nhà bào chế, dược sĩ
 • knight of the post
  • người sống bằng nghề làm nhân chứng láo
 • knight of the road
  • người đi chào hàng
  • kẻ cướp đường
 • knight of the whip
  • (đùa cợt) người đánh xe ngựa
ngoại động từ
 • phong tước hầu (ở Anh)
Related words
Related search result for "knight"
Comments and discussion on the word "knight"