Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
lunette
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • kính
  • Lunette astronomique
   kính thiên văn
 • (số nhiều) kính (đeo mắt)
  • Lunettes de myope
   kính cận thị
 • lỗ
  • Lunette des cabinets
   lỗ chuồng tiêu
  • Lunette de guillotine
   lỗ máy chém
 • kính hậu (ở ô tô)
 • xương chạc đòn (ở chim)
 • (sử học) công sự ngoài
  • avoir mis ses lunettes de travers
   nhìn lệch; nhìn sai
  • mettez mieux vos lunettes; chaussez mieux vos lunettes
   (thân mật) hãy nhìn kỹ lại
  • n'avoir pas de bonnes lunettes
   nhìn không đúng
  • nez à porter lunettes
   (thân mật) mũi sư tử
  • serpent à lunettes
   (động vật học) rắn mang bành
Related search result for "lunette"
Comments and discussion on the word "lunette"