Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
modify
/'mɔdifai/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giảm bớt, làm nhẹ, làm dịu
  • to modify one's tone
   dịu giọng, hạ giọng
 • sửa đổi, thay đổi
  • the revolution modified the whole social structure of the country
   cách mạng đã làm thay đổi cả cấu trúc xã hội của đất nước
 • (ngôn ngữ học) thay đổi (nguyên âm) bằng hiện c lao lực
 • sự hỗn loạn, sự lộn xộn
nội động từ
 • lao lực
IDIOMS
 • to toil and moil
  • làm đổ mồ hôi nước mắt
Related words
Related search result for "modify"
Comments and discussion on the word "modify"