Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
naïf
Jump to user comments
tính từ
 • ngây thơ; hồn nhiên
  • Foi naïve
   lòng tin ngây thơ
  • Style naïf
   lời văn hồn nhiên
 • ngây ngô
  • Réponse naïve
   câu trả ngây ngô
  • art naïf
   nghệ thuật (dân gian) hồn nhiên
danh từ giống đực
 • người ngây thơ
 • người khờ khạo
 • (nghệ thuật) họa sĩ phái hồn nhiên
Related search result for "naïf"
Comments and discussion on the word "naïf"