Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
nuée
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem nué
danh từ giống cái
 • đám mây lớn, đám mây dày đặc
 • đám đông
  • Une nuée d'oiseaux
   một đàn chim dày đặc
 • vết đục (của ngọc)
  • nuée ardente
   đám phun rào (của núi lửa)
Related search result for "nuée"
Comments and discussion on the word "nuée"