Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
outward
/'autwəd/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đi xa hơn; đi nhanh hơn (ai)
tính từ
 • ở ngoài, bên ngoài, hướng về bên ngoài
  • the outward things
   thế giới bên ngoài
 • vật chất, trông thấy được; nông cạn, thiển cận
IDIOMS
 • the outward man
  • (tôn giáo) thể chất, thân (đối lại với linh hồn, tinh thần)
  • (đùa cợt) quần áo
phó từ
 • (như) outwards
danh từ
 • bề ngoài
 • (số nhiều) thế giới bên ngoài
Related words
Related search result for "outward"
Comments and discussion on the word "outward"