Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
palaver
/pə'lɑ:və/
Jump to user comments
danh từ
 • lời nói ba hoa
 • lời dỗ ngọt, lời phỉnh phờ, lời tán tỉnh
 • cuộc hội đàm (giữa thổ dân Châu Phi với thương nhân, nhà thám hiểm...)
 • (từ lóng) áp phe, chuyện làm ăn
danh từ
 • cọc, cọc rào
 • (thường), (nghĩa bóng) giới hạn
  • within the palaver of
   trong giới hạn
 • vạch dọc giữa (trên huy hiệu)
IDIOMS
 • the [English] Pale
  • phần đất đai Ai-len dưới sự thống trị của Anh
Related search result for "palaver"
Comments and discussion on the word "palaver"