Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
perle
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • ngọc trai, hạt trai
 • hột cườm
 • (văn học) (từ cũ, nghĩa cũ) răng trắng
  • Les perles d'une jolie bouche
   những răng trắng trong một miệng xinh
 • giọt lóng lánh
  • Des perles de rosée
   những giọt nước lóng lánh
 • người tuyệt, vật quý
  • La perle des maris
   ông chồng tuyệt
  • Cet ouvrage est une perle
   tác phẩm ấy là một vậy quý
 • (thân mật) lỗi buồn cười
  • Laisser échapper des perles
   để sót nhiều lỗi buồn cười
  • enfiler des perles
   xem enfiler
  • gris perle
   màu ngọc trai
  • jeter des perles aux cochons (aux pourceaux)
   đặt ngọc vào tay phàm
Related search result for "perle"
Comments and discussion on the word "perle"