Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
prôner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ca tụng
  • Prôner un remède
   ca tụng một vị thuốc
 • khuyên nên
  • Prôner la modestie
   khuyên nên khiêm tốn
Related search result for "prôner"
Comments and discussion on the word "prôner"