Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
roulé
Jump to user comments
tính từ
 • cuộn tròn
  • épaule roulée
   miếng thịt vai cuộn tròn
 • phát âm rung lưỡi (chữ r)
  • bétail bien roulé
   con vật có thể làm thịt được
  • bien roulé
   (thông tục) có thân hình đẹp
  • Une jeune fille bien roulée
   một thiếu nữ có thân hình đẹp
danh từ giống đực
 • bánh cuộn
  • Roulé à la confiture
   bánh cuộn mứt
Related search result for "roulé"
Comments and discussion on the word "roulé"