Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sévir
Jump to user comments
nội động từ
 • nghiêm trị
  • Sévir contre les coupables
   nghiêm trị kẻ có tội
 • (nghĩa bóng) hoành hành
  • La peste sévir
   bệnh dịch hạch hoành hành
Related search result for "sévir"
Comments and discussion on the word "sévir"