Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se voir
Jump to user comments
tự động từ
 • soi mình
  • Se voir dans une glace
   soi gương
 • tự thấy mình
  • Il se voit trop mou
   hắn tự thấy mình là nhu nhược quá
  • Il se voit en danger
   hắn tự thấy mình lâm nguy
 • thấy mình bị
  • Elle s'est vu refuser l'entrée du club
   chị ta thấy mình bị người ta không cho vào câu lạc bộ
 • gặp nhau
  • Ils se voient en cachette
   họ gặp nhau lén lút
 • được thấy, được tỏ rõ, xảy ra, hiện ra
  • L'amitié véritable se voit dans le malheur
   tình bạn chân chính được tỏ rõ trong hoạn nạn
  • Cela ne se verra pas
   điều đó sẽ không xảy ra
  • De gros caractères se voient sur le mur
   những chữ to hiện ra trên mặt tường
 • (thân mật) xem (được)
  • Film qui se voit avec plaisir
   bộ phim xem thích thú
 • động từ không ngôi
 • thường thấy
  • Il se voit d'étranges choses dans le monde
   thường thấy những chuyện lạ thường trên đời
Related search result for "se voir"
Comments and discussion on the word "se voir"