Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sauvage
Jump to user comments
tính từ
 • dã man; hung dữ
  • Vie sauvage
   cuộc sống dã man
  • Un cri sauvage
   tiếng kêu hung dữ
 • hoang dại, dại, hoang dã
  • Plantes sauvages
   cây dại
  • Animaux sauvages
   động vật hoang dại
  • Site sauvage
   cảnh hoang dã
 • (thích sống) cô độc, thích thui thủi một mình
  • Caractère sauvage
   tính cô độc
 • thô lỗ, cục cằn
 • (hàng hải) động
  • Mer sauvage
   biển động
danh từ
 • người dã man
 • người (thích sống) cô độc
  • Vivre en sauvage
   sống cô độc
 • người thô lỗ cục cằn
Related search result for "sauvage"
Comments and discussion on the word "sauvage"