Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se caver
Jump to user comments
tự động từ
 • lõm đi, hõm vào
  • Les yeux se cavent
   mắt sâu hõm vào
 • động từ
 • (đánh bài) (đánh cờ) đặt; đặt tiền
  • Caver mille francs
   đặt một nghìn frăng
Related search result for "se caver"
Comments and discussion on the word "se caver"