Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se payer
Jump to user comments
tự động từ
 • bỏ tiền ra để có
  • Se payer un bon repas
   bỏ tiền ra để có bữa ăn ngon
 • -phải trả, phải tốn kém
  • Tout se paie
   cái gì cũng phải tốn kém
  • ne pouvoir se payer
   quý giá lắm
  • se payer de paroles
   bằng lòng với lời nói suông
  • se payer la tête de quelqu'un
   (thân mật) chế giễu ai
  • se payer sur la bête
   (thông tục) thỏa thú tính để lấy thay vợ
Related words
Related search result for "se payer"
Comments and discussion on the word "se payer"