Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tâter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sờ, rờ mó
  • Tâter une étoffe
   sờ tấm vải
 • sờ soạn
  • Tâter dans l'obscurité
   sờ soạng trong đêm tối
 • thăm dò
  • Tâter les intentions de quelqu'un
   thăm dò ý định của ai
  • tâter le pavé
   đi rón rén
  • tâter le pouls à quelqu'un
   xem pouls
  • tâter le terrain
   thăm dò tình thế
nội động từ
 • thử
  • Il a tâté de tous les métiers
   nó đã thử mọi nghề
 • nếm mùi từng trải qua
  • Il a tâté de la misère
   nó đã nếm mùi cùng khổ
  • y tâter
   (thông tục) đã từng biết qua, đã từng nếm mùi
Related search result for "tâter"
Comments and discussion on the word "tâter"