Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
titrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đặt tên cho, đặt đầu đề cho
  • Titrer un livre
   đặt tên cho một cuốn sách
 • lồng đề mục thuyết minh vào (cho một phim)
 • chuẩn độ, định phân
  • Titrer une solution
   chuẩn độ một dung dịch
  • Titrer un alliage
   định phân một hợp kim
 • có độ chuẩn là
  • Alcool qui titre 20 degrés
   rượu có độ chuẩn là 20 độ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) phong phẩm tước cho (ai)
Related search result for "titrer"
Comments and discussion on the word "titrer"