Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
terrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • vun gốc
  • Terrer des rosiers
   vun gốc hồng
 • phủ đất
  • Terrer des semis
   phủ đất lên cây mạ
 • bồi cao lên (bằng dòng phù sa)
 • tẩy bằng đất tẩy
  • Terrer le drap
   tẩy dạ bằng đất tẩy
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) chém đầu, giết chết
nội động từ
 • (săn bắn) núp trong hang
  • Le renard qui terre
   con cáo núp trong hang
Related search result for "terrer"
Comments and discussion on the word "terrer"