Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tirer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • kéo
  • Tirer une corde
   kéo một dây thừng
 • kéo thành sợi
  • Tirer l'or
   kéo vàng thành sợi
 • lôi
  • Tirer un fardeau
   lôi một vật nặng
 • rút
  • Tirer l'épée du fourreau
   rút kiếm ra khỏi bao
  • Des mots qu'on a tirés du latin
   những từ mà nguời ta đã rút từ tiếng La tinh
  • Tirer l'échelle du mur
   rút cái thang ở tường đi
 • giải thoát
  • Tirer quelqu'un de prison
   giải thoát ai khỏi nhà tù
 • bắn
  • Tirer le canon
   bắn đại bác
  • Tirer un lièvre
   bắn một con thỏ rừng
 • xổ
  • Tirer une loterie
   xổ số
 • in
  • Tirer une estampe
   in một bức trang in tay
 • (thương nghiệp) phát hành
  • Tirer une lettre de change
   phát hành một hối phiếu
 • (hàng hải) chìm nước
  • Navire qui tire deux mètres d'eau
   tàu chìm nước hai mét (có độ mớn nước hai mét)
 • kẻ, vạch
  • Tirer une ligne droite
   kẻ một đường thẳng
  • Tirer un plan
   vạch một sơ đồ
  • faire tirer la langue à quelqu'un
   làm cho ai phải sốt ruột chờ đợi cái gì, làm cho ai thiếu cái gì cần thiết
  • se faire tirer l'oreille
   bắt người ta phải nói mãi mới ưng ý
  • tirer au clair
   xem clair
  • tirer avantage de
   lợi dụng (điều gì)
  • tirer des larmes à quelqu'un
   làm cho ai cảm động đến rơi nước mắt
  • tirer des sons d'un instrument
   chơi một nhạc khí
  • tirer gloire de
   lấy làm tự hào vì
  • tirer la jambe
   kéo lê bước chân (vì mệt, vì đau)
  • tirer la langue
   khát khô cổ, thèm nhỏ dãi (nghĩa bóng)
  • tirer le diable par la queue
   xem diable
  • tirer les ficelles
   xem ficelle
  • tirer les marrons du feu
   xem marron
  • tirer les vers du nez de quelqu'un
   xem nez
  • tirer les yeux
   đập vào mắt, gợi sự chú ý
  • tirer l'horoscope
   lấy số tử vi
  • tirer parti de
   xem parti
  • tirer quelqu'un d'affaire
   gỡ khó khăn cho ai
  • tirer quelqu'un de la poussière
   giúp ai thoát cảnh xấu xa
  • tirer quelqu'un d'embarras
   làm cho ai khỏi lúng túng
  • tirer sa source de; tirer son origine de
   bắt nguồn từ
  • tirer son chapeau à quelqu'un
   xem chapeau
  • tirer son épingle du jeu
   xem épingle
  • tirer une épine du pied
   xem épine
  • tirer un portrait
   (thân mật) vẽ một chân dung
  • tirer vanité de
   xem vanité
  • tirer vengeance
   trả thù
nội động từ
 • kéo mạnh
  • Tirer sur la corde
   kéo mạnh sợi dây thừng
 • thông hơi
  • Cheminée qui tire bien
   lò sưởi thông hơi tốt
 • cháy đều
  • Feu qui tire
   lửa cháy đều
 • bắn
  • Tirer à l'arc
   bắn cung
  • Tirer sur quelqu'un
   bắn ai
 • hơi ngã về (màu)
  • Tirer sur le violet
   hơi ngã về màu tím
 • (thân mật) dốc quá
  • Chemin qui tire dur
   đường dốc quá chừng
 • căng ra, giãn ra
  • La peau lui tire
   da nó căng ra
 • (thể dục thể thao) đá vào, sút vào
  • Tirer au but
   sút vào khung thành
  • tirer à blanc
   bắn đạn giả
  • tirer à la courte paille
   xem paille
  • tirer à sa fin
   xem fin
  • tirer au sort
   xem sort
  • tirer en longueur
   xem longueur
  • tirer sur quelqu'un à boulets rouges
   xem boulet
Related search result for "tirer"
Comments and discussion on the word "tirer"