Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trapu
Jump to user comments
tính từ
 • béo lùn
  • Un homme trapu
   một người béo lùn
 • (ngôn ngữ nhà trường, tiếng lóng, biệt ngữ) giỏi
  • Être trapu en mathématiques
   giỏi toán
 • (ngôn ngữ nhà trường, tiếng lóng, biệt ngữ) hóc búa
  • Un problème trapu
   bài toán hóc búa
Related search result for "trapu"
Comments and discussion on the word "trapu"