Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
waft
/wɑ:ft/
Jump to user comments
danh từ
 • làn (gió...)
 • sự thoảng qua; cảm giác thoảng qua, sự thoảng đưa, sự phảng phất
  • a waft of music
   bài nhạc thoảng qua
  • a waft of fragrance
   hương thơm phảng phất
 • cái vỗ cánh (chim)
IDIOMS
 • flag with a waft
  • (hàng hải) cờ báo hiệu lâm nguy
ngoại động từ
 • thoảng đưa, nhẹ đưa, mang
  • the evening breeze rose wafting in the scent of summer
   gió chiều hiu hiu thổi thoảng đưa về hương mùa hạ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ra hiệu; gửi vọng (tay)
  • to waft a kiss
   (để tay lên môi) gửi vọng một cái hôn
 • (từ cổ,nghĩa cổ) quay đi, ngoảnh đi
  • to waft one's look
   ngoảnh đi, đưa mắt nhìn ra chỗ khác
nội động từ
 • phấp phới
  • to waft in the wind
   phất phới trước gió
 • thoảng qua (trong không khí)
 • thổi hiu hiu
Related words
Related search result for "waft"
Comments and discussion on the word "waft"