Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
winning
/'wini /
Jump to user comments
danh từ
 • sự thắng cuộc, sự thắng; sự chiến thắng
 • (số nhiều) tiền (đồ vật) được cuộc, tiền được bạc
 • (kỹ thuật) sự khai thác
  • ore winning
   sự khai thác quặng
tính từ
 • được cuộc, thắng cuộc
  • the winning horse
   con ngựa thắng cuộc
 • quyết định, dứt khoát
  • a winning stroke
   cú quyết định
 • hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ
  • a winning smile
   nụ cười quyến rũ
Related words
Related search result for "winning"
Comments and discussion on the word "winning"