Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
working
/'wə:kiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự làm việc, sự làm
 • sự lên men, sự để lên men (rượu, bia)
 • (kỹ thuật) sự hoạt động, sự chuyển vận, sự vận hành, sự dùng (máy móc)
 • sự khai thác (mỏ)
 • (số nhiều) công trường, xưởng
 • (y học) tác dụng, công dụng (của thuốc)
 • sự nhăn nhó (mặt)
tính từ
 • lao động, công nhân, vô sản
 • dùng để làm việc
  • working clothes
   quần áo đi làm
 • công, làm việc
  • working day
   ngày làm việc
 • (kỹ thuật) chạy, hoạt động
  • working order
   tình trạng chạy được
 • (tài chính) luân chuyển; kinh doanh
  • working catital
   vốn luân chuyển
  • working expenses
   chi phí kinh doanh
 • đủ, vừa đủ; có hiệu lực, có giá trị
  • a working majority
   đa số vừa đủ để thắng (trong một cuộc bầu cử)
 • có thể chấp nhận, thừa nhận được
  • working theory
   lý thuyết có thể chấp nhận được
Related search result for "working"
Comments and discussion on the word "working"