Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étendre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • mở rộng (ra)
  • étendre un territoire
   mở rộng đất đai
  • étendre ses connaissances
   mở rộng tri thức
 • duỗi (ra)
  • étendre les bras
   duỗi tay
 • giăng ra, giải ra, phết
  • étendre du linge
   giăng áo quần ra (để phơi)
  • étendre du beurre sur du pain
   phết bơ lên bánh mì
 • đặt nằm
  • étendre un blessé sur un matelas
   đặt người bị thương nằm trên nệm
 • pha loãng
  • étendre du lait
   pha loãng sữa
 • (thân mật) đánh trượt
  • étendre un candidat
   đánh trượt một thí sinh
Related search result for "étendre"
Comments and discussion on the word "étendre"