Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
approuver
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đồng ý, tán thành
 • chuẩn y, phê chuẩn
  • Médicament approuvé par les autorités médicales
   thuốc được nhà chức trách y tế chuẩn y
 • tán thưởng, khen
  • Approuver un discours
   tán thưởng một bài diễn văn
  • Approuver une initiative
   tán thưởng một sáng kiến
Related search result for "approuver"
Comments and discussion on the word "approuver"